G4S BHV cursus

Laat je personeel een BHV cursus volgen

In een bedrijf is veiligheid erg belangrijk. Mocht zich echter een ongeval voordoen of een andere noodsituatie dan is het belangrijk dat er snel ingegrepen kan worden. Om een goede hulpverlener in huis te hebben kun je een of meer personeelsleden een G4S BHV cursus laten volgen.

Wat wordt er in een BHV cursus behandeld?

In deze cursus staan de volgende thema’s centraal: alarmeren, ontruimen, levensreddende handelingen, brandbestrijding en communicatie. Dit betekent in een concrete situatie waarbij brand uitbreekt het volgende. Het is de taak van de bhv’er de overige mensen op de werkvloer te waarschuwen dat er gevaar dreigt en de hulpdiensten te alarmeren. Indien nodig kan de werkvloer ontruimd worden en de medewerkers naar buiten gebracht zodat er niemand meer in gevaar kan komen.

Taken van de bhv’er

Als er mensen gewond geraakt zijn kunnen deze eerste hulp krijgen totdat de hulpdiensten arriveren. De bhv’er kan alvast beginnen met het bestrijden van de brand met de aanwezige brandblussers in het pand. Als de hulpdiensten ter plekke arriveren is de bhv’er de eerste persoon waarmee zij contact hebben zodat zij direct op de hoogte gebracht worden van de situatie en kunnen helpen waar nodig.

Diverse locaties mogelijk voor de cursus Het is verplicht voor een bedrijf minimaal één persoon op de vloer te hebben die in het bezit is van een BHV certificaat. In de cursus, die op diverse locaties gegeven wordt, leren de deelnemers hoe te handelen in bepaalde praktijksituaties. Als je reeds iemand in dienst hebt met BHV kan er met regelmaat een opfriscursus gevolgd worden.