Evacuatieplan

Een degelijk evacuatieplan kun je laten opstellen door een professional

Als zich in een bedrijf een noodsituatie voordoet is het zaak dat iedereen zo snel mogelijk in veiligheid gebracht wordt. Om ervoor te zorgen dat dit goed verloopt heb je een deugdelijk evacuatieplan nodig dat bij iedereen bekend is.

Evacuatieplan dient zichtbaar te zijn

Het is bij wet verplicht om bij de ingang van een gebouw een evacuatie- of ontruimingsplan te hangen. Bestaat je bedrijf uit meer verdiepingen? Dan dient er op iedere verdieping een plan aanwezig te zijn.

Wat staat er in het plan?

In een evacuatieplan staat wat er dient te gebeuren bij noodgevallen zodat iedereen zo snel mogelijk op een veilige manier het pand kan verlaten. Daarnaast staat erop aangegeven waar zich de veiligheidsproducten zoals brandblussers en blusdekens bevinden. Dit is nodig voor de bhv’ers maar ook voor de hulpdiensten wanneer deze arriveren.

Wat te doen bij calamiteiten

In een evacuatieplan wordt opgenomen hoe het gebouw ingedeeld is en waar zich de belangrijkste voorzieningen zoals water en gas bevinden. Indien er bij het opstellen van een evacuatieplan gesignaleerd wordt dat er bepaalde plekken op het bedrijf zijn die mogelijk gevaar opleveren kunnen daar maatregelen voor genomen worden zodat het veiliger wordt. In het plan worden de taken van de verschillende werknemers genoteerd zodat iedereen goed weet wat te doen in het geval van calamiteiten.

Laat een evacuatieplan maken Vind je het als ondernemer moeilijk om zelf een goed evacuatieplan te maken? Dan kan G4S dit ook voor je doen. Zo heb je een goed plan dat volledig op jouw bedrijf is afgestemd.