Wanneer is een VOG aanvraag mogelijk?

vog aanvraag

Wanneer je aan het solliciteren bent, kan het zo zijn dat je werkgever vraagt om een VOG aanvraag. Dit staat voor een Verklaring omtrent gedrag. Een VOG wordt gebruikt om aan te tonen dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd in het verleden die invloed hebben op een specifieke taak of functie in de samenleving.

vog aanvraag

Of een VOG wordt afgegeven, hangt af van waarvoor je de aanvraag indient. De VOG van iemand die solliciteert als docent zal aan andere eisen moeten voldoen dan de VOG van een accountant. Het is dus een document waar goed over na moet worden gedacht en waar een uitvoerige screening aan vooraf gaat. De instantie die hier verantwoordelijk voor is, is Justis. 

Voor jou persoonlijk

Je krijgt een VOG als uit die screening blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Hoewel je een VOG meestal aanvraagt namens een werkgever of instantie zal het document altijd aan jou zelf verstrekt worden. Het is dan jouw taak om deze informatie te verstrekken aan de derde partij. Dit is om jouw privacy te beschermen. Mocht er iets op de VOG staan waar je van schrikt, dan kun je ervoor kiezen je terug te trekken uit een procedure of sollicitatieronde zodat je de informatie bij jezelf kan houden. 

vog aanvraag

Je kunt een VOG aanvragen via je gemeente of online. Natuurlijk is langs de gemeente gaan geen grote moeite, maar je moet ongetwijfeld in de rij staan en de kosten zijn iets hoger.