Tip Beauavis.nl

Beauavis.nl

Beauavis.nl is een website waar je veel informatie kan lezen over re-integratietrajecten en andere problemen op en rond het werken. Elk bedrijf heeft er wel mee te kampen en daarom is het fijn om op deze site de nodige informatie te kunnen lezen. Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers en zelfs de uitkeringsinstantie, het UWV, kan hier aankloppen. Vooral mensen die al lange tijd uit de running zijn geweest en dus niet aan een werkproces hebben deel kunnen nemen, is het moeilijk om deze maatschappij weer in te komen. Hiervoor heeft Beauavis speciale trajecten die te volgen zijn om deze stap zo klein mogelijk te maken.   Beauavis.nl

Beauavis.nl: “Van werken wordt iedereen beter”

De bovenstaande zin is het credo van dit bedrijf. En hier ben ik het helemaal mee eens. Omdat ik voor een paar maanden geleden een ernstig ongeluk heb gehad, was werken even niet meer te sprake. De maanden die daarop volgden waren revalidatie en veel bezoeken aan de specialisten brengen.

Gelukkig ging het al sneller beter met mij, maar mijn werk kon ik niet meer uitvoeren. Ik werkte namelijk in de ploegendienst en dat was gezien mijn gezondheid niet verantwoordelijk meer. Een traject volgde, samen met Beauavis. Zij hadden voor mij een speciaal plan van aanpak gemaakt, o, mij weer snel aan het werk te kunnen krijgen. Hier werden dan ook alle mogelijkheden bekeken en besproken. 

Inmiddels ben ik weer aan het werk, dankzij het verzuim traject die ik via dit bedrijf heb kunnen volgen. De stap naar ander werk was voor mij weer een uitdaging, deze heb ik dan ook met twee handen aangepakt. Beauavis.nl