Re-integratie

Werk maakt een groot deel uit van een mensenleven en als je door (langdurige) ziekte uit het arbeidsproces raakt, kan het moeilijk zijn om na herstel weer te gaan werken. Je bent veranderd, je bent niet meer ‘de oude’, je behoeften zijn anders geworden…enzovoort. Re-integreren op de arbeidsmarkt wil zeggen dat je na ziekte opnieuw op zoek gaat naar (ander) werk. Een re-integratiebureau kan dan helpen om weer terug te keren in het arbeidsproces.

Als een werknemer langdurig ziek is, is er in Nederland een wettelijke plicht (Wet Verbetering Poortwachter) om deze persoon te re-integreren in het arbeidsproces. In Nederland zijn zowel de werkgever als de werknemer verplicht om hierin pro-actief te zijn. 

Vaak is het niet mogelijk om de oorspronkelijke baan weer op te pakken en moet er gezocht worden naar andere mogelijkheden. Re-integratie is er op gericht om voor deze werknemer weer passend werk te vinden. Dit kan zijn binnen het eigen bedrijf, maar ook bij een andere werkgever. Soms is omscholing de oplossing of als zelfstandige aan de slag gaan.

Re-integratie Haarlem

Enroute is een organisatie die re-integratietrajecten aanbiedt in onder andere Noord-Holland in Haarlem. Reintegratie Haarlem is een gecertificeerd re-integratiebureau met jarenlange ervaring en veel kennis. De basis van hun service is persoonlijke aandacht en deskundigheid. Samen gaan we op zoek naar nieuwe kansen, kijken we welke valkuilen er zijn en vooral waar de mogelijkheden liggen. Re-integratie Haarlem werkt voor diverse bedrijven, van groot tot klein, in allerlei sectoren. De compacte organisatie maakt Re-integratie Haarlem snel, flexibel en betrokken; daarnaast is er een sterke focus op resultaat. Dit is de reden dat de klanttevredenheid hoog ligt; zowel bij werkgevers als bij werknemers. Kijk voor meer informatie hier.