Bedrijfsverzekering

Bedrijfsverzekering offerte

Bedrijfsverzekering zijn een wettelijke manier om u te beschermen tegen financiële schade als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Het is een vorm van proactief risicobeheer, meestal gebruikt om het risico van een onbekend of onvoorzienbaar verlies te beperken. Deze vorm van bedrijfsverzekering verschilt van andere vormen van verzekering omdat deze is gericht op bescherming tegen verlies of schade die wordt veroorzaakt door onverwachte gebeurtenissen. Enkele voorbeelden zijn natuurrampen, ongevallen en fraude. In sommige landen zijn bedrijfsverzekering ook wettelijk verplicht. Zakelijke verzekeringen bieden bedrijven verschillende dekkingsniveaus. Ze verschillen in de dekking, de in rekening gebrachte premies en de periodieke herverzekeringskosten die van toepassing zijn. Basisdekking is beschikbaar tegen een lage premie en biedt een bepaald bedrag aan financiële dekking in het geval van bepaalde rampzalige gebeurtenissen zoals branden, explosies, rellen, aardbevingen en overstromingen. Bedrijfseigenaren kunnen ook aanvullende dekking kopen voor herstel na calamiteiten en kredietrisico. Bedrijfseigenaren moeten altijd hun opties controleren voordat ze een beslissing nemen, omdat het beleid is ontworpen voor bedrijven, niet voor individuen.

Een niveau van eigendomsbescherming

Zakelijke verzekeringen bieden bedrijven een niveau van eigendomsbescherming. Zij kunnen zowel materiële schade als aansprakelijkheidsdekking verzekeren. Bedrijven kunnen zich verzekeren tegen ongevallen zoals brand, ontploffing, oproer, aardbeving en diefstal. Fysieke eigendomsdekking is verder onderverdeeld in twee basiscategorieën: materiële schade en aansprakelijkheid. Aansprakelijkheidsdekking beschermt bedrijven tegen claims die tegen hen worden ingediend vanwege persoonlijk lichamelijk letsel of materiële schade. Zakelijke verzekeraars bieden verschillende dekkingen. De Small Business Administration biedt programma’s die zakelijke verzekeringen promoten en geeft advies over het kiezen van de beste dekking voor een bepaald bedrijf. Er zijn veel andere organisaties die advies en programma’s aanbieden over verzekeringen voor kleine bedrijven.

Kleine bedrijven

Kleine bedrijven kunnen ook kiezen voor aanvullende dekking die in bepaalde situaties nuttiger kan zijn. Ondernemers kunnen bescherming krijgen tegen aansprakelijkheid en schade aan eigendommen. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden ook aanvullende dekking tegen rechtszaken tegen reclame, rechtszaken tegen discriminatie en intimidatie en rechtszaken voor inbreuk op intellectueel eigendom. Een paar staten staan ​​​​ook kleine bedrijven toe om zichzelf te beschermen tegen fraude. Ondernemers moeten echter nog de juiste verzekeraar vinden.